• s využitím proškolených zaměstnanců zajišťujeme převozy vozidel po ose / pickup servis
  • součástí je vyplnění předávacího protokolu a pořízení fotodokumentace převáženého vozidla
  • nabízíme také odtahy vozidel – včetně možnosti krytého převozu
  • převozy poskytujeme nejen na území ČR, ale v ostatních evropských státech
  • ročně převezeme více než 2.500 vozidel