Informační systém MOBILITY INFO slouží k evidenci a analýze nákladů spojených s pořízením a provozem vozového parku.

MOBILITY INFO eviduje kompletní informace o firemních vozidlech, jejich uživatelích a umožňuje vytvořit libovolný výstup, který dá jasný přehled o celém vozovém parku společnosti.

Jedná se o službu SaaS, tedy bez nutnosti instalace na PC.

MOBILITY INFO mimo jiné umožňuje

  • evidenci kompletních informací o vozidlech,
  • evidenci uživatelů a řidičů,
  • evidenci poboček a středisek,
  • evidenci všech nákladů související s pořízením a provozem vozidel,
  • vedení knihy jízd,
  • rezervaci vozidel a autopříslušenství,
  • import dat z palivových karet a GPS monitoringu.

Ze zadaných informací lze snadno získat různé výstupy ve formě

  • analýz (grafy s možností podrobného nastavení parametrů),
  • celkových nákladů vlastnění (TCO),
  • přehledů všech zadaných informací s možností filtrování a exportu do XLS
Demo aplikace

Ukázka systému