AZ MOBILITY MOBILITY AUKCE

AUDIT PROCESŮ PŘI SPRÁVĚ VOZOVÉHO PARKU

AUDIT V TÉTO OBLASTI ZAHRNUJE:

Posouzení a návrh optimalizace interních procesů
Vhodné řešení především pro menší a středně velké společnosti, kterým se „nevyplatí“ vlastní Fleet Manager / Správce vozového parku
VÝHODA PRO ZÁKAZNÍKA:
Přehodnocení a sjednocení vnitřních interních procesů může znamenat značnou finanční úsporu
Externí dodávka služby Fleet Managementu specializovanou firmou pomůže v mnoha případech výrazně urychlit celý proces, především pokud má zajištění příslušných činností dotyčný pracovník jako „práci navíc“
Externí dodávka znamená časovou a finanční úsporu na straně klienta – cena služeb je zpravidla nižší, než náklady na vlastního zaměstnance
Komunikace s nezávislým externím dodavatelem je v mnoha případech operativnější, než komunikace s vlastními zaměstnanci
  • Posouzení interních procesů v oblasti správy vozového parku
  • Návrh optimalizace interních procesů v oblasti správy vozového parku
  • Posouzení stavu a návrh firemní „Car policy“ – při zohlednění TCO = celkových nákladů vlastněn


VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA:

  • Přehodnocení a sjednocení vnitřních interních procesů může znamenat značnou finanční úsporu
  • Externí dodávka služby Fleet Managementu specializovanou firmou pomůže v mnoha případech výrazně urychlit celý proces, především pokud má zajištění příslušných činností dotyčný pracovník jako „práci navíc“
  • Externí dodávka znamená časovou a finanční úsporu na straně klienta – cena služeb je zpravidla nižší, než náklady na vlastního zaměstnance
  • Komunikace s nezávislým externím dodavatelem je v mnoha případech operativnější, než komunikace s vlastními zaměstnanci
  • Auditem definované opravdu všechny náklady – ukazuje se, že v mnoha případech jsou některé náklady „skryté“ a nevěnuje se jim patřičná pozornost
  • Zefektivnění vstupů využitím zkušeností AZ MOBILITY z dané oblasti – vhodným sjednocením dodavatelů je možno ušetřit významné finanční prostředky

Copyright © 2009 AZ Mobility s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Powered by Picabo.cz, a.s.